PRIVATE SEKTOR BLAAS NUWE LEWE IN OU GEBOUE, HEF GEBIED OP